În atenția persoanelor autorizate

 

[download] Vă aducem la cunoștință că în data de 17.04.2019 (ora 12), la sediul OCPI Hunedoara, str. Calea Zarandului nr.106 – corp B mansardă, va avea loc o ședință de lucru cu persoanele autorizate cu următoarele teme:

  1. Decizia privind recepția documentației cadastrale de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare și înscrierea în cartea funciară a operațiunii de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare.
  2. Ordinul nr. 107/2010 al Directorului General al ANCPI, cu modificările și completările ulterioare – Regulamentul privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice sau juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European in vederea realizării si verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României.
  3. Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările și completările ulterioare – Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.
  4. Ordinul nr. 16/2019 al Directorului General al ANCPI – privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate.
  5. Cadastru sistematic la nivelul județului Hunedoara.
  6. Diverse.

 

 

Cu deosebită considerație,

Petru Liviu LOBONȚ
DIRECTOR

Ovidiu Laurențiu BOTICI
Șef Serviciu Cadastru