REZULTATUL ANALIZEI DOSARELOR DE AUTORIZARE ALE PERSOANELOR FIZICE CARE AU SOLOCITAT AUTORIZAREA

 

 [download]  În conformitate cu prevederile Regulamentrului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul Râmâniei, aprobat prin ODG al ANCPI nr.107/2010, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei de Autorizare din cadrul OCPI Hunedoara, procedând la analiza dosarelor de autorizare ale persoanelor fizice care au solicitat autorizarea, decid admiterea la examenul pentru autorizarea în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României – categoria B, în data de 22.02.2019, ora 10 la sediul OCPI Hunedoara din loc. Deva, str. Calea Zarandului nr.106, jud. Hunedoara, etaj 1, sala de videoconferințe- CorpA, a:

Persoanei fizice:

  1. STANA BOGDAN ANDREI – pentru categoria B de lucrări

Proba scrisă se va susține între orele 10:00 – 12:00.
Proba practică se va susține începând cu ora 12:30.
Accesul candidaților în sala de examen se va face până la ora 9:50, pe baza BI/CI.
Redactarea lucrării scrise se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Ștefan Ana Elena – Secretarul Comisiei de Autorizare, tel.0254-233560/0254-214165, int.313, adresa e-mail: hd@ancpi.ro.