ANUNȚ

[download] În data de 10 ianuarie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial nr.30 ODG nr.16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPi și instituțiile sale subordonate.

ATENȚIE!!! Începând cu data intrării în vigoare al ODG al ANCPI nr.16/2019, trebuie să aveți în vedere următoarele:

Potrivit Art.10, Ordinul 16/2019 intră în vigoare la data de 04.02.2019 și sunt aplicabile următoarele prevederi ale ODG nr.16/2019:

Art. 2. alin. (3) Tarifele prevăzute în anexă se achită de către solicitant, care are calitatea de beneficiar al serviciului, sau de către orice altă persoană, în numele acestuia. Persoanele fizice şi juridice, care depun cereri şi achită tarife în numele solicitantului, au calitatea de deponent. Documentele de plată se eliberează pe numele beneficiarului.

Art. 2. alin (7)Tarifele pentru serviciile prevăzute în anexă se calculează fără fracţiuni monetare, prin rotunjirea în plus la leu.

Art. 3. alin (2) Achitarea tarifelor prin virament bancar se efectuează numai în contul instituţiei prestatoare, cu excepţiile expres prevăzute de lege. Documentele care atestă achitarea tarifului în contul instituţiei prestatoare vor putea fi utilizate pentru înregistrarea cererii, până cel târziu la sfârşitul lunii următoare de la data emiterii acestora.

Art. 5.  Pentru fiecare cerere depusă se emite un document de încasare distinct care se ataşează la aceasta, cu excepţia situaţiei reglementate la art. 2 alin. (5) şi art. 4 alin. (2) din prezentul ordin.