În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate

Referitor la actualizarea datelor înscrise pe certificatele de autorizare

 

Conform prevederilor art.22 alin.(2) și alin.(5) și art.30 alin.(2) și alin.(5) din Regulamentul privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României (Regulament), aprobat prin O.D.G al ANCPI nr.107/2010, cu modificările și completările ulterioare, sediul înscris pe certificatul de autorizare/recunoaștere a autorizării este cel declarat de persoana fizică/persoana juridică, iar comunicările/convocările/verificările dispuse de ANCPI/CNC/OCPI se vor face la acest sediu.

Având în vedere prevederile menționate anterior, persoanele fizice/juridice autorizate care solicită schimbarea certificatului de autorizare pentru a actualiza datele înscrise pe acesta, inclusiv numele persoanei fizice/denumirea firmei, vor depune un dosar la oficiul teritorial pe raza căruia au înregistrat sediul/sediu social actual.

Cererea pentru schimbarea certificatului de autorizare care însoțește dosarul mai sus amintit, se va redacta conform:

  • [download] Anexei nr.2/Modelul A la Regulament, pentru persoanele fizice, adaptat corespunzător în ceea ce privește motivul solicitării, la care se vor anexa documentele prevăzute la pct.7 și 8 și certificatul de autorizare pentru care se solicită schimbarea, în original;
  • [download] Anexei nr.2/Modelul C la Regulament, pentru persoanele juridice, adaptat corespunzător în ceea ce privește motivul solicitării, la care se vor anexa documentele prevăzute la pct. 1, 7, 8 și certificatul de autorizare pentru care se solicit schimbarea, în original.

Documentele solicitate în copie vor fi certificate, potrivit prevederilor art.6, alin.(2) și art.28 alin.(2) din Regulament.

Tariful aferent serviciului de schimbare a certificatului de autorizare pentru personae fizice/juridice se va achita la oficiul teritorial și este 100 lei, conform codului 2.7.9 din Anexa nr.1 la O.M.A.I. nr.39/209, (începând cu data de 04.02.2019 intră în vigoare O.D.G. al ANCPi nr.16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile sale subordinate, unde serviciul de modificare certificate de autorizare are codul 4.1.3).

Pentru situațiile în care  persoanele fizice autorizate își schimbă sediul în alt județ, cererile vor fi soluționate de oficiul teritorial pe raza căruia persoana fizică are noul sediu, urmând ca vechiul certificate de autorizare în original să fie înaintat oficiului teritorial emitent, în vederea arhivării, conform prevederilor art.10 alin.(4) și art.31 alin.(3).

Dosarele depuse în vederea schimbării certificatelor de autorizare emise de ANCPI pentru persoanele fizice/juridice vor fi transmire la ANCPI de către oficiul teritorial, în vederea emiterii unui nou certificat.

Menționăm că după emiterea unui nou certificat persoanele fizice autorizate care desfășoară activitatea în mod independent și persoanele juridice autorizate au obligația afișării la noul sediu declarant programul de lucru destinat acțivității de relații cu publicul.

 

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

 

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Serviciu Cadastru