Rezultate examen de autorizare

 

[download] În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/29.03.2010, cu modificările şi completările ulterioare, membrii comisiei de autorizare procedând la  examinarea candidaţilor, decide:

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Categoria Nota la proba scrisă Nota la interviu/Nota la proba practică Nota finală Admis/Respins
1 IACOBONI LARISA LUMINIȚA C 4,075 Respins
2 ZEPA VLAD EMANUEL C 4,425 Respins

Potrivit dispozițiilor art. 17 alin.(2) din  Regulamentul privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/29.03.2010, cu modificările şi completările ulterioare, nota minimă de promovare a fiecărei probe fiind 5.

 

 

 

Monica NEAG

Preşedintele Comisiei de Autorizare

Data: 19.12.2018