În atenția persoanelor autorizate

 

[download] În conformitate cu prevederiler art. 24, alin. (1), lit. c) și art. 38 litera b) din Regulamentul privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teriotoriul României (Regulament), aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor de specialitate realizate/refuzate și registrul de evidență a lucrărilor verificate, după caz, conform anexei nr. 7 la Regulament.

Astfel:

  1. Până la data de 15.01.2019, inclusiv vă rugăm să depuneți la oficiul teritorial pe raza căruia persoana fizică/juridică are sediul registrele anterior menționate, pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018.

De asemenea, persoanele fizice/juridice autorizate care nu au realizat lucrări de specialitate în perioada anterior menționată vor depune declarație pe propria răspundere în acest sens.

2. În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) și art. 30 alin. (5) din Regulament, odată cu depunerea registrelor, persoanele fizice autorizate care desfășoară activitate independent și persoanele juridice autorizate vor depune declarații privind confirmarea adresei sediului/punctelor de lucru și cu privire la programul de lucru cu publicul.

Se vor anexa în copie certificatele de autorizare, iar în situația în care sediul nu corespunde cu cel înscris pe certificatul de autorizare, acestea vor solicita schimbarea certificatului în vederea actualizării informațiilor, cu plata tarifului prevăzut de OMAI nr. 39/2009 cu modificările și completările ulterioare.

3. Nedepunerea registrelor până la data de 15.01.2019 inclusiv, fără motivare va fi sancționată potrivit Regulamentului.

 

Cu deosebită considerație,

 

 

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

 

 

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Serviciu Cadastru