EXAMEN AUTORIZARE

[download] În data de 19.12.2018, ora 10.00, la sediul OCPI Hunedoara din loc. Deva, Calea Zarandului nr.106, județul Hunedoara, etaj 1, sala de videoconderințe – Corp A, va avea loc susținerea examenului de autorizare pentru persoanele fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei  – categoria C, în conformitate cu prevederile Ordinului Directorului Geleral al ANCPI nr.107/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Peroane fizice:

  1. IACOBONI LARISA LUMINIȚA – pentru categoria C de lucrări
  2. ZEPA VLAD EMANUEL – pentru categoria C de lucrări

Proba scrisă se va susține între orele 10.00 – 12.00.
Proba practică se va susține începând cu ora 12.30.
Accesul candidaților în sala de examen se va face până la ora 9.30 pe bază de BI/CI. 
Redactarea lucrării scrise se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Ștefan Ana Elena – Secretarul Comisiei de Autorizare, tel. 0254233560, 0254214165, interior 313, adresă de e-mail hd@ancpi.ro