EXAMEN AUTORIZARE

 

[download] În data de 15.11.2018, ora 10:00, la sediul OCPI Hunedoara din loc. Deva, str. Calea Zarendului nr.106, jud. Hunedoara, etj.2, sala videoconferințe – Corp A, va avea loc susținerea examenului pentru persoanele fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucr[rilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei – Categoria B/C, în conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr.107/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Persoane fizice:

  1. ONEASĂ EMANUEL DOREL – categoria C de lucrări
  2. NEGRU IOAN ALIN – categoria C de lucurări
  3. ZUDOR TIBERIU ROBERT – pentru categoria B de lucrări

Proba scrisă se va susține între orele 10:00 – 12:00.
Proba practică se va susține începând cu ora 12:30.
Accesul candidaților în sala de examen se va face până la ora 9:50, pe bază de BI/CI.
Redactarea lucrării scrise se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră.

Pentru informații suplimentare, persoană de contact este doamna Ștefan Ana Elena – Secretarul Comisiei de Autorizare, tel. 0254/233560, 0254/214165, int.313, adresă de email: hd@ancpi.ro