În atenția persoanelor autorizate

 

[download] Joi, 18.10.2018, ora 12.00, la sediul OCPI Hunedoara va avea loc ședința de lucru cu persoanele autorizate potrivit următoarei ordine de zi:

  1. Modificări legislative – Legea nr. 231/2018 pentru modificarea legii fondului funciar nr. 18/1991.
  2. Modificări legislative – Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, forma în vigoare la data de 30.08.2014, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Lucrări de înregistrare sistematică executate la nivelul județului Hunedoara – contracte de finanțare, contracte de prestări servicii, stadiul de derulare.
  4. Diverse

 

Cu deosebită considerație,

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

 

 

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Serviciu Cadastru