În atenția persoanelor autorizate

 

[download] Prin prezenta vă aducem la cunoștință că urmare a promovării de către terțe persoane a unor acțiuni în anulare, prin decizii definitive ale instanțelor de contencios administrativ au fost anulate prevederile art.66 alin (6) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.700/2014, pct.36, pct.48 și pct.53 din anexa la Ordinul directorului general al ANCPI nr.1340/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului de de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.700/2014.

În consecință rămân aplicabile în continuare prevederile art.56, art.79 și art.84 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, forma în vigoare la data de 30 august 2014

CONDUCEREA