În atenția persoanelor fizice / juridice autorizate

 

 Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 571bis din 17 iulie 2018, a fos publicat Ordinul nr.250/2018 pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010.

Vezi Ordin 423/2018

În consecință, ținând cont că Anexele care fac parte din Regulament au fost modificate, vă rugăm să țineți cont de acest aspect la întocmirea documentațiilor cadastrale.

 

 

CONDUCEREA