În atenția ersoanelor autorizate

 

[download] În vederea evitării unor situații conforme menționate în adresa CNAIR SA, DRDP TIMIȘOARA nr. 180/693/13.06.2018, vă rugăm ca la orice solicitare de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a unor tronsoane de drum național care traversează unitatea administrativ teritorială prin localitățile componente, să atașați în documentația cadastrală avizul CNAIR pentru delimitare și regimul juridic al tronsonului de drum.

Cu deosebită considerație,

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

 

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Serviciu Cadastru