În atenția persoanelor autorizate
care au semnat contracte de prestări servicii în cadrul Programului
Național de Cadastru și Carte Funciară – finanțarea II – anul 2017

 

Stimată Doamnă/Stimate Domnule,

 

Miercuri, 13.06.2018 la ora 10.00, OCPI Hunedoara organizează o ședință de lucru cu persoanele autorizate care au semnat contracte de prestări servicii în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară – finanțarea II – anul 2017, având următorul program:

1. Stadiul derulării contractelor de prestări servicii încheiate.
2. Modificări legislative în domeniu – Ordonanța de urgență nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.
3. Diverse.

 

Petru Liviu LOBONȚ
DIRECTOR

Ovidiu Laurențiu BOTICI
Șef Serviciu Cadastru

Florin CARAȘCĂ
Șef Birou Înregistrare Sistematică