Avand în vedere prevederile art.37 (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecþia datelor), vă aducem la cunoștință numele și datele de contact ale persoanei responsabile  cu protecția datelor (RPD) desemnatã în cadrul Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, după cum urmeazã:

Nr. 
Crt
Denumire instituție
Nume /prenume RPD
Date de contact
Adresã  poștalã
Adresã email
Telefon
1 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliarã Hunedoara Bartoș Ioana 
Codruța
Loc. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Jud. Hunedoara hd @ancpi.ro
ioana.bartos@ancpi.ro
0254 233560/
0254 214165 int. 106
0731 606401