În atenția persoanelor autorizate

[download] Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 329 din 16 aprilie 2018 a fost publicat Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 250/2018 pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/2010 – Regulament.

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) lit. b) și art. 45 alin. (6) din Regulament, OCPI Hunedoara va solicita la toate acțiunile de verificare a activității persoanelor autorizate prezentarea convenției/contractului de prestări servicii.

Menționăm faptul că în Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, este prevăzută în mod expres obligativitatea încheierii contractelor de prestări servicii în formă scrisă, obligativitatea informării beneficiarului cu privire la adresa și nr. de telefon la care persoana fizică poate fi contactată după încheierea contractului.

 

Cu deosebită considerație,

 

 

 

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

 

 

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Serviciu Cadastru