ANUNŢ

CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

 

Referitor la: achiziția servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară,

(42 sectoare din  5 UAT- uri) județul HUNEDOARA, 5 LOTURI

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara cu sediul în Deva, str.Calea Zarandului, nr. 106, cod fiscal: 9836760, anunță publicarea în S.E.A.P. a anunțului de participare cu nr. 183993/29.03.2018, pentru achiziția de servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară,  (42 sectoare din  5 UAT- uri) județul HUNEDOARA, 5 LOTURI.

Tip anunț: Licitație Deschisă.

Tip contract:  71354300-7  – Servicii de cadastru

Descrierea contractului: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte funciară.

 

Informații suplimentare sau clarificări pot fi obținute doar prin S.E.A.P.

 

Operatorii economici interesați sunt rugați să consulte cu atenție întreaga documentație de atribuire care este publicată în S.E.A.P.  și să depună oferte până la data limită de depunere a ofertelor.