Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara cu sediul în Deva, str.Calea Zarandului, nr. 106, cod fiscal: 9836760, e-mail: hd@ancpi.ro, în baza procedurii simplificate proprii PO- 8.5.1-06-02/ HD, anunță organizarea procedurii de atribuire a contractului cu obiectul „Servicii de pază și protecție” pentru perioada 01.03.2018 – 31.12.2018, la următoarele obiective:

  • Obiectivul. 1: sediu OCPI Hunedoara – situat in Deva, Calea Zarandului nr.106 – post permanent (24 ore din 24 de ore)__________nr.posturi 1
  • Obiectivul nr. 2: sediu BCPI Hunedoara – situat in mun. Hunedoara , b-dul Libertății nr. 9 – post permanent(24 ore din 24 de ore)__________nr. posturi 1
  • Obiectivul nr. 3: sediu BCPI Petroșani – situat în mun. Petroșani , str. Constructorul nr.14 – post permanent (24 ore din 24 de ore)__________nr.posturi 1

[download] Anunț

[download] Anexe formulare

[download] Draft contract

[download] Fișa de date și caiet de sarcini