În atenția persoanelor autorizate

 

[download] Referitor la: aplicarea prevederilor art. 234 din Regulamentul – Avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 

Stimată Doamnă/Stimate Domnule,

 

Având în vedere prevederile:

  • 234 alin. (2) din Regulament, care menționează: ”Planul parcelar prezentat

de comisia locală de fond funciar, în vederea validării sau scrierii titlului de proprietate care nu poate fi recepționat, va fi însoțit de planul de încadrare în tarla și va fi utilizat la înscrierea în cartea funciară din oficiu, ulterior emiterii titlului de proprietate. În acest caz, în anexa la partea I a cărții funciare se va menționa imobilul înregistrat în planul cadastral fără localizare certă”;

  • articolul 5 din H.G. nr. 890/2005 – pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor – cu referire la atribuțiile principale ale comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
  • cap.5 din H.G. nr. 890/2005 – cu referire la punerea în posesie și emiterea titlurilor de proprietate, începând cu data de 29.01.2018 documentațiile cadastrale aflate sub incidența articolului 234 din Regulament vor fi încărcate de către persoanele autorizate în aplicația e-terra 3 după obținerea referatului de admitere în urma verificării aspectelor de legalitate referitoare la aplicarea legilor fondului funciar.

Începând cu data de 29.01.2018 documentațiile cadastrale aflate sub incidența articolului 234 din Regulament vor fi încărcate de către persoanele autorizate în aplicația e-terra 3 după obținerea referatului de admitere în urma verificării aspectelor de legalitate referitoare la aplicarea legilor fondului funciar.

De asemenea, documentația cadastrală va conține o adresă-solicitare, a Primăriei competente.

 

Cu deosebită considerație,

 

 

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

 

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Serviciu Cadastru