În atenția persoanelor autorizate

 

[download] Marți, în data de 23.01.2018, ora 14:00, va avea loc ședința de lucru cu persoanele autorizate, după următoarea ordine de zi:

  1. Aplicarea prevederilor art. 234 alin. (2 ) din Regulamentul Avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin O.D.G. al A.N.C.P.I. nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Informare privind procedura de achiziții – cadastru sistematic – UAT afectate de către magistrala de gaz – BRUA.
  3. Diverse

 

Cu deosebită considerație,

 

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Serviciu Cadastru