În atenția persoanelor autorizate

 

Având în vedere faptul că în activitatea de autorizare a persoanelor fizice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României și la acordarea credențialelor de acces în aplicațiile informatice, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal este necesar obținerea acordului de prelucrare a acestor date.

Astfel, acordul persoanelor autorizate de prelucrare a datelor cu caracter personal, astfel cum prevede Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare va fi transmis de către persoanele autorizate prin orice mijloc, fax, e-mail, poștă sau personal pe adresa oficiului teritorial până cel târziu în data de 04.12.2017 în forma prevăzută în anexa atașată prezentei

Cu deosebită consideraţie,

 

 

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Serviciu Cadastru

[download] Anunț

[download] Formular