EXAMEN AUTORIZARE

 

În data de 06.12.2017, ora 10:00, la sediul OCPI din Deva, Calea Zarandului, nr. 106, Jud. Hunedoara , etaj 1, sala de consiliu – Corp A, va avea loc susţinerea examenului pentru persoanele fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei –categoria B,  în conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare

 

            Persoane fizice:

 

  1. SCRABA VALENTIN Cat. B

 

Proba scrisă se va susţine între orele 10 :00 -12 :00.

Proba practică se va susţine începând cu ora 12 :30.

Accesul candidaţilor în sala de examen se va face până la ora 9 :50, pe baza BI/CI. Redactarea lucrării scrise se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră.

 

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact este doamna Ştefan Ana Elena -Secretarul Comisiei de Autorizare, tel. 0254-233560/0254-214165, int. 313, adresă e-mail: hd@ancpi.ro.