În atenția persoanelor juridice autorizate

 

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că, luni 16.10.2017, ora 14:00, O.C.P.I. Hunedoara organizează ședință de lucru cu persoanele autorizate:

Ordinea de zi este următoarea:

  1. Modificări aduse Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Informare privind procesul de înregistrare sistematică a imobilelor la nivelul județului Hunedoara – proiect privind Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară.
  • procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor, pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale din 28.07.2016.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Serviciu Cadastru