Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 02.10.2017

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al U.E. sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European  în vederea realizării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin O.D.G. al ANCPI nr.107/29.03.2010, membrii comisiei de autorizare procedând la analiza dosarelor/examinarea candidaților, decide: [download]

 

Monica NEAG

Președintele Comisiei de Autorizare

Data 03.10.2017