În atenția persoanelor autorizate

 

[download] Începând cu data publicării în Monitorul Oficial nr. 738bis din 14 septembrie 2017 Regulamentul – Avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 700/2014 se modifică prin Ordinul nr. 1171/2017.

În consecință, vă rugăm ca la întocmirea lucrărilor de specialitate (documentații cadastrale, recepții tehnice) să aveți în vedere acest lucru, inclusiv prin folosirea anexelor modificate.

Regulamentul modificat, inclusiv anexele modificate pot fi descărcate de pe pagina de internet a O.C.P.I. Hunedoara – www.ocpihunedoara.ro secțiunea legislație, respectiv formulare.

 

 

Cu deosebită consideraţie,

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

Ovidiu Laurenţiu BOTICI

Şef Serviciu Cadastru