În atenția persoanelor juridice autorizate

 

[download] În conformitate cu adresa ANCPI nr. 17395/20.07.2017, înregistrată în evidențele OCPI Hunedoara sub. nr. 8635/20.07.2017, în perioada 01.08.2017 – 31.12.2017 se va realiza verificarea persoanelor juridice autorizate care au sediul social pe raza teritorială a județului Hunedoara.

Programul de control se aduce la cunoștința persoanelor juridice autorizate, prin afișare la sediile oficiilor teritoriale și prin publicare pe pagina web a OCPI Hunedoara.

Obiectivul controlului îl reprezintă:

  • verificarea îndeplinirii, la momentul controlului, a condițiilor minime de autorizare, conform clasei de autorizare deținute
  • calitatea lucrărilor de specialitate executate.

Anexat prezentei prezentăm lista persoanelor juridice autorizate incluse în Programul de control al OCPI Hunedoara pe anul 2017, cu programarea pe zile a controlului pentru fiecare persoană fizică autorizată.

[download] Listă

 

Cu deosebită considertație

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

 

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Serviciu Cadastru