Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 03.07.2017

[download] În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al U.E. sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/29.03.2010, membrii comisiei de autorizare procedând la analiza dosarelor /examinarea candidaţilor, decide:

 1. SÎRB ADRIAN – categoria B

  • Nota la proba scrisă – 66,25
  • Nota la interviu/proba practică – 70,00
  • Nota finală – 68,13
  • Admis/Respins – Admis

2. Chiriac Ionuț Alin – categoria B

  • Nota la proba scrisă – 68,00
  • Nota la interviu/proba practică – 71,50
  • Nota finală – 69,75
  • Admis/Respins – Admis