EXAMEN DE AUTORIZARE

[download] În data de 03.07.2017, ora 10:00, la sediul OCPI Hunedoara din Deva, Calea Zarandului nr.106, jud. Hunedoara, etaj 1, sala de consiliu – Corp A, va avea loc susținerea examenului pentru persoanele fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei – categoria B, în conformitate cu prevederile ODG al ANCPI nr. 107/2010.

Persoane fizice:

  1. SÎRB ADRIAN – Categoria B
  2. CHIRIAC IONUȚ ALIN – Categoria B

Proba scrisă se va susșine între orele 10:00 – 12:00.
Proba practică se va susține începând cu ora 12:30.
Accesul candidaților în sala de examen se va face până la ora 9:50, pe baza BI/CI.
Redactarea lucrării scrise se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Ștefan Ana Elena – Secretarul Comisiei de Autorizare, tel. 0254/233560, 0254/214165, int. 313, adresă de e-mail: hd@ancpi.ro