În atenția persoanelor autorizate

[download] Prin prezenta, vă aducem la cunostintă faptul că în data de 05.05.2017- ora 10 la sediul OCPI Hunedoara-corp B, mansardă, sala de ședinte va avea loc ședinta de lucru cu persoanele autorizare având ca subiect – Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum si raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile  administrativ teritoriale. Specificatii tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrieri  imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

    Petru Liviu LOBONȚ

         Director

   Ovidiu Laurențiu BOTICI

         Șef Serviciu Cadastru

  Florin CARAȘCĂ

         Șef Birou Înregistrare Sistematică