ANUNȚ DE ATRIBUIRE

[download] În urma finalizării evaluării ofertelor în cadrul procedurii simplificate proprii pentru achiziția serviciilor de pază la sediul OCPI Hunedoara – Deva și la sediile BCPI Hunedoara și BCPI Petroșani aflate în administrarea sa, oferta desemnată câștigătoare a fost depusă de SC BLITZ LAND SRL, corespunzătoare din punct de vedere al cerințelor documentației de atribuire, al cărei preț este de 250488 lei, fără TVA.

DIRECTOR

Petru Liviu LOBONT