Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

din data de 10.03.2017

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al U.E. sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/29.03.2010, membrii comisiei de autorizare procedând la analiza dosarelor /examinarea candidaţilor, decide:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului Categoria Nota la proba scrisă Nota la interviu/Nota la proba practică Nota finală

Admis/Respins

1. SCRABA VALENTIN

B

31,00  –  –

Respins

2. LORINCZ NORBERT KRISZTIAN

B

65,00 80,00 72,50

Admis

3.  DROTZINGER ROBERT STEFAN

C

65,00 80,00 72,50

Admis

 

Neag Monica

Preşedinte Comisia de autorizare

            10.03.2017