ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

În conformitate cu

NORMELE PROCEDURALE INTERNE

pentru achiziția serviciilor sociale și serviciilor specifice prevăzute în anexa 2 din Legea 98/2016 având valoarea estimată mai mare decât pragul stabilit la art.7 alin.(5) și mai mică/egală cu/pragul stabilit la art.7 alin.(1) din Legea 98/2016

OCPI Hunedoara în calitate de autoritate contractantă, va supune atenției achiziția serviciilor de pază a sediilor OCPI Hunedoara – Deva, BCPI Hunedoara și BCPI Petroșani aflate în administrarea sa.

 [download] Anunț de participare

[download] Documentație de atribuire

[download] Formulare pentru procedura servicii de pază