În atenția persoanelor fizice / juridice autorizate

 

Vă supunem atenției Ordinul 263/2017 – ANCPI și Decizia din 27 martie 2017 – ANCPI

  • [download] Ordin 263/2017 privind modificarea art. 382 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014. – în vigoare din 01.03.2017
  • [download] Decizia din 27 martie 2017 privind modificarea Deciziei comune nr.8/07.09.2012 – DCG și nr.14/07.09.2012 – DPI, privind corespondența în limba română a unor termeni utilizați în cuprinsul cărților funciare deschise în baza Decretului-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărților funciare.