ANUNȚ

În vederea creării conturilor de utilizatori pentru experții tehnici judiciari se vor respecta etapele prevăzute în procedura standard privind acordarea accesului persoanelor autorizate la sistemul informatic. Procedura menționată anterior se află pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro, la secțiunea Download.