EXAMEN AUTORIZARE

 

[download] În data de 07.11.2016, ora 10:00, la sediul OCPI Hunedoara din Deva, str. Calea Zarandului nr.106, jud. Hunedoara, etaj 1, sala de consiliu – Corp A, va avea loc susținerea examenului pentru persoanele fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei – categoria B/C, în conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010.

Persoane fizice:

  1. Hurmuz Ionuț Alexandru – Categ.B

Proba scrisă se va susține între orele 10:00 – 12:00

Proba practică se va susține începând cu ora 12:30

Accesul candidaților în sala de examen se va face până la ora 9:50, pe baza BI/CI

Redactarea lucrării se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Ana Elena Ștefan – Secretarul Comisiei de Autorizare, tel. 0254214165, 0254233560, e-mail hd@ancpi.ro