ANUNȚ

 

Urmare a adresei nr. 21421/04.10.2016 emisă de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, vă aducem la cunoștință că în perioada 05.10.2016 – 07.10.2016 se va sista înregistrarea cererilor în Registrele Generale de Intrare ale birourilor teritoriale din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, în vederea pregătirii implementării proiectului E-terra 3, care va începe cu data de 10.10.2016 și luării măsurilor organizatorice care se impun în acest sens.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

DIRECTOR

Petru Liviu LOBONȚ

 

Șef Serviciu Cadastru

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Ioana Codruța BARTOȘ

Șef Serviciu Publicitate Imobiliară