EXAMEN DE AUTORIZARE

În data de 23.09.2016, ora 10.00, la sediul OCPI Hunedoara, Calea Zarandului nr.106, oraș Deva, județ Hunedoara, etaj 1, sala de consiliu – Corp A, va avea loc susținerea examenului pentru persoanele fizice care solicită susținerea examenului pentru realizarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei – categoria B/C, în conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr.107/2010.

Persoane fizice:

  1. NASTA DAN CĂLIN – Cat. B
  2. GHINEA EDITH – Cat. B
  3. HASIU DAN CĂLIN – Cat. B
  4. SCRABA VLADIMIR – Cat. B
  5. STOICA ANDREI – Cat. C
  • Proba scrisă se va susține între orele 10.00 – 12.00.
  • Proba practică se va susține începând cu ora 12.30
  • Accesul candidaților în sala de examen se va face până la ora 9.50, pe baza BI/CI
  • Redactarea lucrise se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Ștefan Ana Elena – Secretarul Comisiei de Autorizare, tel: 0254/233506, 0254/214165, int. 313, adresă de e-mail: hd@ancpi.ro