În atenția persoanelor autorizate

care au în lucru sectoare cadastrale realizate potrivit Ordonanței nr.35/2016, înregistrare sistematică a imobilelor

Vă aducem la cunoștință faptul că pe pagina de internet a O.C.P.I. Hunedoara www.ocpihunedoara.ro, la sectiunea Înregistrare sistematică terenuri (http://www.ocpihunedoara.ro/inregistrare-sistematica/)este încărcată aplicația generare cgxml, pentru realizarea fișierelor aferente recepției sectoarelor cadastrale care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică.

De asemenea au fost încărcate:

  • [download] Model contract prestări servicii între persoana autorizată și unitatea administrativ teritorială
  • [download] Specificații tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelorîn cartea funciară

 

DIRECTOR

Petru Liviu LOBONȚ

ȘEF SERVICIU CADASTRU

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Birou Înregistrare Sistematică

Florin CARAȘCĂ