COMUNICAT DE PRESĂ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara a încheiat contracte de finanțare cu 43 unități administrativ teritoriale (UAT) pentru realizarea lucrărilor de cadastru general în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 – 2023 (PNCCF).

Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică este asigurată de bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin bugetul OCPI, în baza OUG nr.35/2016 care facilitează înscrierea cu prioritate  a terenurilor agricole în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.

Astfel, din cele din cele 69 UAT-uri din județul Hunedoara au fost semnate contracte de finanțare pentru lucrări de cadastru sistematic cu 43 UAT-uri – reprezentând o suprafață de 10454 hectare și un număr estimat de 26636 imobile.

Pentru anul 2016, suma alocată realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în județul Hunedoara este de 1598160 lei.

Valoarea finanțării este în cuantum de 60 lei/carte funciară (inclusiv TVA). OCPI va vira banii în conturile UAT-urilor numai pentru imobilele care au fost recepționate și pentru care au fost deschise cărți funciare.

Atașăm lista UAT-urilor cu care OCPI a semnat contracte de finanțare.

Menționăm că celelalte UAT-uri nu au solicitat finanțare pentru anul 2016.

[download] Comunicat de presă

[download] Anexă UAT

Petru Liviu LOBONȚ

Director OCPI Hunedoara

Coordonator zonal – Zona 5 Vest