În atenția persoanelor fizice autorizate

Conform adresei ANCPI nr.15943/05.08.2016, ținând cont că aplicația informatică e-Terra3 este în curs de implementare și pentru a preîntâmpina eventualele probleme legate de depunerea on-line a cererilor, vă rugăm săvă verificați datele de contact afișate pe pagina web ANCPI (www.ancpi.ro) – secțiunea autorizați și în situația în care acestea nu sunt complete sau nu mai sunt de actualitate, să depuneți în cel mai scurt timp posibil o solicitare de actualizare/completare a datelor.

[download] Adresa 15943/05.08.2016