În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate

Proiectul de aprobare a procedurii și a modalității de alocare a sumelor precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ – teritoriale și Ghidul privind alocarea sumelor pentru contractele de finanţare încheiate între OCPI şi UAT privind serviciile de înregistrare sistematică