ÎN ATENȚIA PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE

Joi, 16.06.2016 (ora 13.00) va avea loc ședința de lucru cu persoanele autorizate având urmatoarea ordine de zi:

  1. Emiterea/scrierea titlurilor de proprietate raportat la prevederile Regulamentului de avizare, recepție și inscriere în evidentele de cadastru și carte funciara, aprobat prin Ordinul 700/2014, cu modificările si completarile ulterioare – art.234;
  2. Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordin 700/2014, cu modificarile și completarile ulterioare.

[download] Anunț