Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 01.04.2016

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al U.E. sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/29.03.2010, membrii comisiei de autorizare procedând la analiza dosarelor /examinarea candidaţilor, decide:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

Categoria

Nota la proba scrisă Nota la interviu/Nota la proba practică Nota finală Admis/Respins
1. CUPEŢ ALEXANDRU-RAREŞ B 63,66 90,00 76,83 ADMIS
2. BĂLŞAN ANDREI B  76,00 90,00 83,00 ADMIS
3. COLŢA DUMITRU-ADRIAN C 75,00 80,00 77,50 ADMIS
4. RAHOTA RALUCA-EMANUELA C 73,00 88,33 80,66

ADMIS

 

Monica NEAG

Preşedintele Comisiei de Autorizare

Data: 04.04.2016