A N U N Ț

În data de 01.04.2016, ora 10:00, la sediul OCPI din Deva, Calea Zarandului nr.106, jud. Hunedoara, etaj 1, sala de consiliu – Corp A, va avea loc susținerea examenului pentru persoanele fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucfrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei – categoriile B/C, în conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010.

Persoane fizice:

  1. CUPEȚ ALEXANDRU RAREȘ – Cat. B
  2. BĂLȘAN ANDREI – Cat. B
  3. COLȚA DUMITRU ADRIAN – Cat. C
  4. RAHOTĂ RALUCA EMANUELA – Cat. C

 

Proba scrisă se va susține între orele 10:00 – 12:00

Proba practică se va susține începând cu ora 12:00

Accesul candidaților în sala de examen se va face până la ora 9:50, pe baza BI/CI.

Redactarea lucrării scrise se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră.

 

Pentru informaqții suplimentaqre, persoana de contact este doamna Ștefan Ana Elena – Secretarul Comisiei de Autorizare, tel. 0254-233560/0254-214165, int. 313, adresa e-mail: hd@ancpi.ro

[download] Anunț