EXAMEN AUTORIZARE

În data de 18.09.2015, ora 10:00, la sediul OCPI din Deva, Calea Zarandului, nr. 106, Jud. Hunedoara , etaj 1, sala de consiliu – Corp A, va avea loc susţinerea examenului pentru persoanele fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei –categoria B/C, în conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010.

Persoane fizice:

  1. TIMARIU OVIDIU Cat. B
  2. ORĂŞAN ANDREI DORINEL Cat. B
  3. LORINCZ NORBERT – KRISZTIAN Cat. C
  4. SZABO FERENCZ Cat. B
  5. DANCIU ANA-MARIA Cat. B

Proba scrisă se va susţine între orele 10 :00 -12 :00.
Proba practică se va susţine începând cu ora 12 :30.
Accesul candidaţilor în sala de examen se va face până la ora 9 :50, pe baza BI/CI. Redactarea lucrării scrise se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră.

 

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact este doamna Ştefan Ana Elena -Secretarul Comisiei de Autorizare, tel. 0254-233560/0254-214165, int. 313, adresă e-mail: hd@ancpi.ro.