Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 05.06.2015

 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al U.E. sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/29.03.2010, membrii comisiei de autorizare procedând la analiza dosarelor /examinarea candidaţilor, decide:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului Categoria Nota la proba scrisă Nota la interviu/Nota la proba practică Nota finală

Admis/Respins

1. DAMIAN  MARIUS DANIEL B 5.12 9,00   7.06 ADMIS
2. FLOREA DAVID CORNEL C 6.12 8.50  7.31 ADMIS
3. GANEA DORIN IONUT C  6.22 9,00  7.61 ADMIS
4. PUŞCAŞU ANDREI C 8.07 9,00  8.53 ADMIS

 

Monica NEAG

Preşedintele Comisiei de Autorizare

Data: 05.06.2015