EXAMEN AUTORIZARE

 

În data de 13.03.2015, ora 10:00, la sediul OCPI din Deva, Calea Zarandului, nr. 106, Jud. Hunedoara , etaj 1, sala videoconferinţe – Corp A, va avea loc susţinerea examenului pentru persoanele fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei –categoria B/C, în conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010

            Persoane fizice:

 

  1. DEMEAN MARIUS Cat. B
  2. VAPLER GHEORGHE-SERGIU Cat. B
  3. STÎNGĂ ALEXANDRU CRISTIAN Cat. C
  4. CHECICHEŞ ALEXANDRU Cat. C
  5. BOTA RAREŞ IOAN Cat. B
  6. MAIER RODICA Cat. B

 

Proba scrisă se va susţine între orele 10 :00 -12 :00.
Proba practică se va susţine începând cu ora 12 :30.
Accesul candidaţilor în sala de examen se va face până la ora 9 :50, pe baza BI/CI. Redactarea lucrării scrise se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră.

 

Monica NEAG

Preşedinte al Comisiei de Autorizare

Data: 02.03.2015