CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la examenul din data de  28.11.2014  organizat pentru promovarea în grad/treaptă profesională imediat superioară

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Denumirea postului Punctaj final proba scrisă Punctaj final interviu Punctaj final Admis / Respins
1 BORA Monica Mihaela registrator de carte funciară gr. I 96,67 95,35 96,01 ADMIS
2 LĂPUGEAN Jenica Mariana asistent registrator principal gr. I 92,67 96,34 94,51 ADMIS
3 CRIŞAN Vasilica Simona asistent registrator principal gr. I 87,00 93,00 90,00 ADMIS
4 HERBEI Alina Ioana asistent registrator principal gr. I 89,34 93,34 91,34 ADMIS
5 COLEŞNIUC Tamara Berta referent tr. I 77,34 91,68 84,51 ADMIS
6 LUPU Catalina Simona asistent registrator principal gr. I 86,34 92,34 89,34 ADMIS
7 SIMEDRU Ana Mihaela referent tr. I 93,67 90,35 92,01 ADMIS

 

Comisia de examen:

Preşedinte:

Bartoş Ioana Codruţa

Membri: 

Zeriu Georgeta

Rogobete Adrian

Secretar:

Ştefan Ana Elena

[download]