În atenţia persoanelor fizice / juridice autorizate

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că miercuri, 26.11.2014 ora 12.00 va avea loc la sediul OCPI Hunedoara – Deva, Calea Zarandului nr.106, corp B – mansardă – şedinţa de lucru cu persoanele autorizate având următoarea ordine de zi:

  1. Regulament – Avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
  2. Diverse

Petru Liviu LOBONŢ

DIRECTOR

Ovidiu Laurenţiu BOTICI

Şef Serviuciu Cadastru