În atenţia persoanelor fizice / juridice autorizate

 

In conformitate cu prevederile Capitolului VII – Dispoziţii cu privire la realizarea şi verificarea măsurătorilor GNSS statice şi cinematice – din Regulament – Avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin O.D.G. al ANCPI nr. 700/2014 documentaţia cadastrală va conţine în mod obligatoriu:

In cazul determinărilor GNSS statice, se ataşează documentaţiei următoarele elemente în format digital:

-schiţa reţelei geodezice

-fişierele în format RINEX rezultate în urma măsurătorilor efectuate, incluzând: denumirea punctului, înălţimea corectă şi tipul de antenă GNSS, intervalul de înregistrare;

-rapoarte ale prelucrării vectorilor determinaţi, incluzând coordonatele relative şi indicatorii de precizie pe componente în format digital;

-coordonatele geodezice elipsoidale (B,L,h) ale punctelor reţelei, în sistemul ETRS 89.

In cazul măsurătorilor cinematice în mod RTK  prin utilizarea de corecţii diferenţiale provenind de la serviciul specializat ROMPOS sau de la o staţie de referinţă proprie, se ataşează documentaţiei în format digital:

-fişierul de tip .log descărcat din receptorul GNSS utilizat la efectuarea determinărilor;

-fişiere text (ASCII) sau în format .pdf care conţin informaţii legate de: numele proiectului, numele / identificatorul punctului determinat, data şi ora la care a fost determinat punctul respectiv varianta de determinare RTK, tipul de soluţie pentru coordonatele determinate, coordonatele în sistemul ETRS 89 (B,L,h) şi / sau în sistemul naţional de referinţă, însoţite de valorile precizărilor aferente pentru punctele de detaliu determinate.

La prezentarea documentaţiilor cadastrale vă rugăm să aveţi în vedere:

– completarea tuturor anexelor la Regulament respectiv completarea tuturor câmpurilor din anexe

– semnarea tuturor documentelor tehnice în conformitate cu prevederile articolului 29 alin. (2) din Regulament.

Text anunt [download]

 

 

 

Petru Liviu LOBONŢ

                  DIRECTOR

 

 

 

Ovidiu Laurenţiu BOTICI

   Şef Serviciu Cadastru