În atenţia persoanelor fizice/juridice autorizate

Conform noilor reglementări cuprinse în Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si carte funciaravă comunicăm că in perioada 01.10.2014 – 31.10.2014 se pot depune cereri atât la Biroul Registratură, cât si ONLINE. Începând cu data de 01.11.2014 lucrările se vor depune numai ON-LINE.

Prin urmare persoanele fizice si juridice autorizate, vor consulta Lista documentelor ce trebuie completate, vor completa documentele solicitate pentru deschidere cont RGI, simultan având loc și o actualizare a datelor în eTerra – Procedura actualizata la data de 23.09.2014

 

CONDUCEREA OCPI

 

Pentru asigurarea accesului la platforma informatică

Registrul General de Intrare RGI în vederea înregistrării On-line a cererilor, procedura de urmat in acest sens presupune parcurgerea următoarelor etape:

 

Pentru persoanele juridice autorizate:

OBSERVATIE : In prezent nu se deschid conturi pentru persoane juridice. Va trebui ca persoanele juridice sa desemneze una sau mai multe persoane din cadrul firmei pentru care se va(vor) deschide conturi in aplicația RGI ON-LINE.

 

Pentru persoanele fizice autorizate:

Principalele avantaje ale accesării eTerra RGI sunt:

–   Depunere online a cererilor

–   Depunerea online a fișierelor CP

–   Urmărirea Online a stadiului cererilor.

Această procedură urmărește:

–   Aducerea la zi a informațiilor despre Autorizații ANCPI

–    Completarea datelor în fișierul excel și manipularea acestuia previne strecurarea erorilor de tastare

Persoana fizica autorizata va completa tabelul Excel (sheet-ul DATE) si va lista si completa sheet-ul CERERE (semnat si stampilat). In sheet-ul PROCEDURA sunt detaliați pașii ce trebuie urmați pentru completarea datelor din acest tabel.

Tabelul Excel poate fi descărcat de aici: Cerere acces Online.

 

– Persoana fizica autorizata va transmite cererea de solicitarea a accesului On-line, împreuna cu tabelul atașat completat (salvat in format Excel 2007 sau superior), către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pe adresa de email: hd@ancpi.ro. Persoana fizica autorizata , depune sau trimite prin posta si cererea in original la OCPI Hunedoara   ;

– Datele de identificare ale persoanei fizice autorizate solicitante (copie carte de identitate si copie certificatul de autorizare);

 

Furnizarea informațiilor referitoare la autentificarea in aplicația RGI:  

– Persoana fizica / juridica autorizata va primi prin E-mail o notificare pentru a ridica informațiile referitoare la autentificarea in aplicația RGI de la sediul OCPI Hunedoara